Meziříčské sbory zpívaly v Kelči

Meziříčské sbory zpívaly v Kelči

V neděli 29. prosince 2013 vystoupil Mužský pěvecký sbor Beseda, Valašský soubor písní a tanců Bača a Cimbálová muzika Polajka na společném vánočním programu s názvem Valašské koledování ve městě Kelči.

Dirigování Mužského pěveckého sboru Beseda se ujal Stanislav Machanec a Valašský soubor písní a tanců Bača vystoupil společně s Cimbálovou muzikou Bača v čele s primášem Lukášem Krupou a sólisty Pavlínou Ryšicovou a Radkem Stolařem. Nedílnou součástí celého slavnostního programu bylo také vystoupení Cimbálové muziky Polajka s primášem Petrem Baklíkem a sólisty Evou Porubovou a Jaroslavem Piškulou. Koncert se těšil velkému zájmu u posluchačů, zvláště pak sólo na housle Petra Baklíka za doprovodu Petra Zavičáka na klávesy. Závěr patřil společnému zpěvu návštěvníků a účinkujících v písni Narodil se Kristus Pán. Poděkování patří organizátorům koncertu, a to Farnímu úřadu Kelč a Městskému úřadu Kelč.

(smo)