Zámecké expozice Muzejního a galerijního centra se otevírají veřejnosti

Zámecké expozice Muzejního a galerijního centra se otevírají veřejnosti

Dlouho připravované expozice v prvním „zámeckém“ patře Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí se otevřenou veřejnosti 23. května 2017 v 18 hodin. Celé patro je rozděleno na tři části: zámecké pokoje, expozici Reditus Leonina a již existující Josef Ignác Sadler. Dobrou zprávou pro návštěvníky je i to, že kurátoři na prázdniny počítají s průvodcovským okruhem.

Cesta k otevření zámeckého patra nebyla vůbec jednoduchá. Všechny expozice se vytvářely na tvz. zelené louce, kdy samotnému svozu exponátů předcházela často složitá jednání se zapůjčiteli a samozřejmě naplnění jejich podmínek. „Nejdelší jednání trvala s Národním památkovým ústavem. Jsem moc rád, že se dohoda stihla podle plánu a návštěvníci tak mohou vidět autentické originály,“ říká vedoucí MaGC Martin Beníček. Další část prvků expozice se však musela nechat vyrobit či koupit z uměleckých aukcí, protože je nebylo možné získat jinak.

První část zámecké pokoje je koncipována jako pracovna aristokrata a obrazová galerie. Je zajímavé, že krom obrazů předků, představitelů rodu Žerotínů ze 17. a 18. století, si šlechtici nechávali pořizovat i obrazy se světskou a náboženskou tématikou, kopie podle světových malířů a koně jako symbol reprezentace a úspěchu. Z náboženských témat jsou to často biblické motivy - Lot a jeho dcery, Josef před faraonem, Bratři ukazují Jákobovi Josefovo roucho nebo portréty svatých např. Sv. Šebestián od rakouského malíře Hanse Adama Weissenkirchena (1646-1695).  Z kopií slavných obrazů můžeme vidět obraz Španělský král a jeho rodina, kopie dle A. P. Rubia nebo Madonu s dítětem dle B. E. Murilla.

Pokoje jsou doplněny dobovým nábytkem a autoři expozice uvažují i o budoucím začlenění rostlin ve spolupráci s Národním centrem zahradní kultury. Další část expozice Reditus Leonia představuje rod Žerotínů. Město Valašské Meziříčí má mimořádně dlouhou a kontinuální svázanost s tímto rodem. Žerotínové získali Valašské Meziříčí již v roce 1547 a majetky si zde drželi až do 20. let 20. století. Mezi výrazné exponáty patří cca 6 metrů dlouhý barokní rodokmen Virtus Leonina s portréty předků, imaginárně vedoucí až k ruským Rurikovcům. Zajímavý nejen pro heraldiky bude druhý rodokmen komplexně zpracovávající rod Žerotínů.

Mezi další zajímavé exponáty budou patřit modely dobových zámeckých areálů, kromě Valašského Meziříčí také zámek ve Velkých Losinách a dobové kostýmy dle portrétního zobrazení. Expozice Josefa Ignáce Sadlera je obohacena o velký apoštolský cyklus z Arcibiskupského muzea v Olomouci. V této souvislosti je potěšující zprávou i to, že vybraní restaurátoři zahájili práce na obnově Kaple smrtelných úzkostí J. Krista. Tato kaple by se měla stát pomyslnou perlou celé expozice. Rozhovor s restaurátory pro Vás připravujeme. „Pro dosažení cílů autorů expozice jako otevřeného místa pro aktivní získávání informací a živé střetávání s historií, uměním a kulturou mohu říct, že naše práce otevřením nekončí. I nadále chceme jednotlivé expozice obohacovat, činit atraktivními pro návštěvníky dle pravidel dynamických expozic. Věřím, že se nám podaří i vytvářet zajímavý a pestrý doprovodný program a lidé se k nám budou rádi vracet,“ doplňuje Martin Beníček.

(ben)