Základní škola Vyhlídka vévodila Krásenskému zvonečku

Základní škola Vyhlídka vévodila Krásenskému zvonečku

S-klub Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí hostil ve dnech 7. a 8. dubna již pětadvacátý ročník Krásenského zvonečku, recitační soutěže žáků základních a středních škol. V celkovém pořadí škol nakonec zvítězila Základní škola Vyhlídka, která si odnesla zvoničky za první a druhou kategorii a zároveň se Základní školu Žerotínova umístila na první příčce také ve třetí kategorii. Ve čtvrté kategorii vyhrálo Gymnázium Františka Palackého.

Čtvrtstoletí oslavila letos v dubnu recitační soutěž žáků základních a středních škol ve Valašském Meziříčí, která se každým rokem těší hojné účasti recitátorů, jež dychtivě představují naučené texty odborné porotě. V letošním roce zasedla na předsednickém místě odborná asistentka Katedry výchovné dramatiky Nina Martínková, herečka, recitátorka i rozhlasová hlasatelka. Ta v závěrečném proslovu pochválila všechny recitátory a vyzdvihla jejich výkony, které se dle jejích slov ve srovnání s jinými obdobnými přehlídkami mohou pyšnit vysokou úrovní přednesu.

Na stupních vítězů se sešlo vždy pět nejlepších recitátorů, kteří byli odměněni Krásenským zvonečkem z dílny pana Karla Hausera a poukázkou na odběr literatury. V první kategorii zvítězil Daniel Sváček ze Základní školy Vyhlídka, která si také odnesla putovní Zvoničku v této kategorii. První místo ve druhé kategorii si vyrecitovala Kateřina Smilková ze Základní školy Šafaříkova, ale v celkovém součtu si Zvoničku opět odnesla Základní škola Vyhlídka. Nejinak tomu bylo i ve třetí kategorii, kde se poprvé za historii přehlídky umístily dvě školy, a s Vyhlídkou se na prvním místě umístila také Základní škola Žerotínova. První cenu si odnesl Alexandr Veselý ze Základní školy Vyhlídka. Čtvrtou kategorii, v níž se utkávají žáci středních škol, ovládla Michaela Kristková s Gymnázia Františka Palackého, kterému také patří Zvonička za celkové pořadí.

 

 

(smo#2016)