Výstava Dobrodružství kriminalistiky přiblíží pokroky v kriminalistických metodách posledního půlstoletí

Výstava Dobrodružství kriminalistiky přiblíží pokroky v kriminalistických metodách posledního půlstoletí

Výstava Dobrodružství kriminalistiky prezentuje vývoj v jednotlivých odvětvích kriminalistické a znalecké činnosti formou představení některých mediálních kauz, zařízení vyvinutých v ústavu a vybraných výsledků výzkumu a vývoje. Výstava bude zahájena vernisáží 13. ledna v 18 hodin ve 2. patře Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Výstava potrvá do 13. března.

 

Výstava, kterou pořádá Muzejní a galerijní centrum ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha, byla poprvé představena v listopadu roku 2013 v Muzeu Policie ČR pod názvem Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu s podtitulem 55 let aplikovaného výzkumu, inovací a vzdělávání.  V Praze mohli diváci výstavu zhlédnout do září 2015, Valašské Meziříčí je prvním místem mimo Prahu, kde bude prezentována.

 

V expozici bude možné zhlédnout předměty, které pocházejí z trestné činnosti. Zajímavé jsou bezesporu padělky obrazů malířů Jana Zrzavého či Kristiána Kodeta, které KÚP získal do studijní sbírky. Že se skutečně jedná o falza, odhalily až podrobné analýzy znalců z odvětví fyzikální chemie. K dalším exponátům patří nejrůznější předměty, jako plyšové hračky, sošky, lis na těsto aj., které byly zneužity k pašování drog. Rovněž představeny některé případy, kde znalecká zkoumání sehrála důležitou roli v procesu jejich objasnění. Chemická zkoumání pomohla např. objasnit požár letadla na ruzyňském letišti v roce 2012, díky daktyloskopii se povedlo např. identifikovat tělo oběti zalité do betonu, kdy byl znalcům ke zkoumání předložen pouze betonový kvádr s fragmentem ruky.

 

K vidění je rovněž celá řada exponátů, které připomínají 55 letou historii aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ústavu. Například Rotafot - přístroj určený k fotografování rotačních předmětů bez rozměrového zkreslení, prototyp hledačky vláken; Střelofot - přístroj, který využívají balistici k fotografování povrchu střel nebo univerzální lafeta pro upínání zkoušených zbraní, zejména podomácku zhotovených, u nichž hrozí vysoké nebezpečí destrukce při výstřelu. V rámci projektů aplikovaného výzkumu znalci vyvinuli nebo modifikovali řadu nových metod a speciálních postupů zkoumání, které zavedli do znalecké praxe policie.

 

Výstava Dobrodružství kriminalistiky potrvá do 13. března 2016 a je umístěna v druhém patře Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí.

 

Adéla Beranová