Svoboda a nesvoboda podle Igora Korpaczewského v meziříčské Galerii Sýpka

Svoboda a nesvoboda podle Igora Korpaczewského v meziříčské Galerii Sýpka

Na konci listopadu představí Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí samostatnou výstavu malíře Igora Korpaczewského. V rámci slavnostní vernisáže výstavy nazvané KW “Svoboda a nesvoboda“ proběhne komentovaná prohlídka s autorem výstavy. Zahájení se uskuteční ve středu 28. listopadu v 18 hodin za hudebního doprovodu Ewski Sound.

Malíř výrazných figurativních děl se zaměřením na lidskou postavu, se ve svém díle dotýká vnitřního světa jednotlivce a jeho duševního pnutí, které se zrcadlí v tělesné schránce. Portréty, ale především celé figury nejsou konkretizovány, nýbrž jsou odosobněným prototypem člověka jako lidské bytosti. Osoby něčím známé, a přitom zcela cizí, jsou divákovi ukazovány ve svých nehnutých pózách a tlumených tónech a mlčky ho vybízí, aby k nim zaujal postoj. Zaměřuje se na figuru v její subjektivní „vrženosti“, většinou se jedná o jednotlivé, osamělé postavy. Výsledná reprezentace má obecnější rysy alegorie či personifikace.

Korpaczewského figury jsou herci rolí, v nichž se spojují konkrétní a obecné rysy. Malba plní úlohu sama jakožto stopa individua. Subjekt diváka se vytváří vztahem k malbě s jejími konkrétními rysy živoucí a zranitelné entity. Nejde však o tradiční expanzivní expresi, která na diváka útočí, ale o určité sebe-uzavírání zdůrazňující událost setkání s kompaktní individualitou. K této skutečnosti přispívá redukovaná barevnost obrazu, jíž akcentuje rytmus a vzájemnou koexistenci barevných ploch a uzavřeného a omezeného prostoru. Obraz – figura se zde dává divákovi ve své neredukované přítomnosti bez jakékoliv manipulace či nápovědy pro emocionální reakci.

Igor Korpaczewski (1959) působil již od osmdesátých let minulého století na Akademii výtvarného umění v Praze v malířském ateliéru Jiřího Sopky, kde ovlivnil bezmála jednu generaci malířů. Jeho obrazy byly přítomné na všech zásadních výstavách (Perfect Tense, 2004, Resetting / Jiné cesty k věcnosti, 2007), snažících se uchopit fenomén současné české malby. Vedle malby se věnuje také hudbě. Často vystavuje pod pseudonymem KW nebo Q. Jako hudebník vystupuje pod jménem Clean Dirt a je zakladatelem hudebního tělesa Ichforma.

Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí má otevřeno denně v ÚT-PÁ od 9. do 17. hodin, v SO-NE od 13. do 17. hodin, v pondělí je zavřeno. Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, Studenti a školní exkurze zdarma. Vstupenku lze uplatnit v Galerii Kaple, v Galerii Sýpka. Detailní informace najdete na webových stránkách  galerie.kzvalmez.cz. Bc. Pavlína Čáňová (galeristka), E-mail: galerie@kzvalmez.cz

 

(pav)