Přízemí Muzejního a galerijního centra ožije tancem

Přízemí Muzejního a galerijního centra ožije tancem

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí připravuje výstavu Tanec a jeho lidé aneb Příběhy z dějin českého tance, jejíž vernisáž se uskuteční 4. května v 18 hodin v přízemí zámku Žerotínů. Na slavnostním zahájení promluví její autorka Kateřina Hanáčková a vystoupí Základní umělecká škola B-Art Valašské Meziříčí. Výstava potrvá do 12. června.

Výstava Tanec a jeho lidé aneb příběhy z dějin českého tance přiblíží fenomén tance jako jednoho z nedílných druhů umění. Projekt poukazuje na řadu osobností, které v domácím kontextu patří k hrdinům tanečního oboru, k průkopníkům, kteří vytvořili osobitý styl, novátorům, kteří zavedli jiný systém anebo mistrům oboru, jež se svým šarmem a taneční dovedností nesporně zapsali do dějin českého tance.  

Zvykli jsme si hovořit o jednotlivých disciplínách lidské činnosti jako o lidech samých. Personifikujeme sport, vědu, politiku… tanec. Sport baví, politika klame a balet například bolí. Jenomže jako neexistuje paní móda nebo slečna věda, neexistuje sám o sobě ani balet, tanec, swing, jazz, folklor, hip hop a jiné. I když víme, že formují, oslňují, nabíjejí, povzbuzují, tak jsou to především konkrétní lidé, kteří tak činí. Lidé, kteří milují pohyb, jejichž srdce tepou v různých rytmech, lidé kteří se pohybují v liniích a křivkách, ve spirálách a točkách, lidé jež posouvají fyzické možnosti svého i našeho těla, boří estetické hranice a naplňují konkrétním obsahem pojem umění.

Pojďme si některé z nich připomenout. Byli to lidé, kteří obdařeni výjimečným nadáním oplývali i často svébytnou povahou. Tato výbušně inspirativní kombinace byla hybatelem jejich neméně zajímavých životních příběhů, které stojí za to nezapomenout a proto o nich vyprávět. Na výstavě budou představeni např. Nina Jirsíková, Jelizaveta Nikolská či Joe Jenčík.

 

Martin Beníček

Kurátor Muzejního a galerijního centra