Padesát let Kruhu přátel hudby ve Valašském Meziříčí

Padesát let Kruhu přátel hudby ve Valašském Meziříčí

Kruh přátel hudby ve Valašském Meziříčí již padesát let organizuje a propaguje koncerty komorní hudby. Padesátý rok fungování dovrší koncertní sezona 2018/2019, a toto výročí je vhodnou příležitostí k připomenutí historie, poslání a činnosti tohoto zájmového sdružení.

Ve Valašském Meziříčí byl Kruh přátel hudby založen již v roce 1968, první koncertní sezonou byla sezona 1968/1969. Zakladatelem byla skupina místních hudebních amatérů a nadšenců ve složení Jiří Demel, Alois Křesadlo, Jiří Potáč, Eva Prečanová, Otto Vašák a manželé Vymětalovi. Prvním předsedou se stal MUDr. Otto Vašák, který tuto funkci obětavě vykonával až do roku 1992, tedy celých 24 let. Vystřídal jej doc. Ing. Jan Vymětal CSc, který v této funkci působil do roku 2008. Dále tuto funkci vykonává Helena Hrachová. Jedinou odměnou členů výboru i předsedy za jejich dobrovolnou a nehonorovanou práci je uznání návštěvníků: „Dnes se ten koncert povedl, byl to nádherný večer.“

Kruhy přátel hudby vznikaly v České republice v 70. letech minulého století díky renesanci spolků, které se zabývaly uváděním a propagací komorní hudby. Na celostátní koordinaci a organizaci činnosti Kruhů přátel hudby se podílí Nadace Českého hudebního fondu v Praze, a od roku 1992 i její poradní orgán – Rada Kruhů přátel hudby. Ve Valašském Meziříčí se na úspěšném působení a dramaturgických možnostech Kruhu přátel hudby kromě Nadace Českého hudebního fondu trvale a dlouhodobě podílí také Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí.

Členem Kruhu přátel hudby se v našem městě automaticky stává každý předplatitel koncertního předplatného v dané sezóně. Nejvyšší počet předplatitelů měl Kruh přátel hudby v období před rokem 1990. Například v roce 1989 si koncertní sezónu předplatilo 240 posluchačů. Od té doby počet předplatitelů postupně klesal, v současnosti má 94 členů.

I když většina návštěvníků komorních koncertů je střední a především starší generace, daří se ve spolupráci s pedagogy ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí přivádět na koncerty i generaci mladou. Je tomu také proto, že po dohodě s vedením Kulturního zařízení našeho města mohou žáci ZUŠ i studenti středních škol navštěvovat komorní koncerty zdarma. Tak se plní jeden z cílů Kruhu přátel hudby - hledat cesty k novému, mladšímu publiku, jeho hudebnímu vzdělávání a kulturní kultivaci.

V průběhu existence Kruhu přátel hudby ve Valašském Meziříčí se za posledních 50 let podařilo z našeho města vytvořit uměleckou „štaci“, která má v rámci republiky renomé. Na pozvání ke koncertování ve Valašském Meziříčí se řada umělců vyloženě těší, a považují jej za prestižní záležitost. Naši předplatitelé mohli slyšet na více než 400 koncertech téměř všechny české špičkové interprety komorní hudby. Do Valašského Meziříčí tak zavítali například houslisté Pavel Šporcl, Jiří Vodička, Ivan Ženatý, Roman Patočka, klavíristé Ivan Klánský, Martin Kasík, Ivo Kahánek či hobojista Vilém Veverka. V rámci koncertů v zámeckém parku se podařilo navázat trvalou spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Filharmonií Bohuslava Martinů. Při setkáních s hostujícími umělci po koncertech se velmi často setkáváme s obdivem a uznáním vysoké hudební vyspělosti meziříčského publika, oceněním jejich soustředěnosti a pozornosti při koncertu i srdečnosti a spontánnosti při děkování za umělecký výkon. Zde je na místě poděkovat návštěvníkům koncertů za vytváření atmosféry, ve které se naši hosté cítí velmi dobře, a která je inspiruje k nadprůměrným uměleckým výkonům.

Věříme, že se Kruh přátel hudby ve Valašském Meziříčí bude i nadále úspěšně rozvíjet, bude se rozšiřovat počet předplatitelů především z řad mladé generace, a úroveň pořádaných koncertů se bude nadále zvyšovat. Kulturní tradice našeho města si to bezesporu zaslouží.

Helena Hrachová, předsedkyně Kruhu přátel hudby ve Valašském Meziříčí