Muzejní a galerijní centrum zve na zajímavé přednášky

Muzejní a galerijní centrum zve na zajímavé přednášky

Cyklus přednášek v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí pokračuje i následující květnový týden, přesně ve čtvrtek 18. května. Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií se uskuteční přednáška jezuity Miroslava Herolda a v rámci výstavy O neobyčejném putování Alfréda Radoka se bude vzpomínat s hercem Janem Kačerem.

Úderem sedmnácté hodiny začne ve druhém patře Muzejního a galerijního centra, v prostorách výstavy O neobyčejném putování Alfréda Radoka, doprovodný program s hercem Janem Kačerem, který ve svém vyprávění bude vzpomínat na jednu z nejvýznamnějších osobností české divadelní a filmové režie. A lépe než citací pana Kačera nelze jeho setkání uvést: „Radok neinscenoval hru, Radok tvořil svět. Měl jsem pocit, že v tom světě žiju, že ho znám, že jsem dokonce spoluprožil i to, co mě teprve čekalo.“

O hodinu později se o patro níže, ve Freskovém sále uskuteční přednáška jezuity Miroslava Herolda na téma Neúcta ke Sv. Janu Nepomuckému – staré a nové otázky. Přednáška ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií přiblíží popularitu světce Jana Nepomuckého, která i přes veškerý svůj rozkvět vyvolávala protichůdné postoje.  Jan Nepomucký byl odmítán, zlehčován, byly popírány jeho osobní kvality, ba sama jeho existence. Nebude jistě bez zajímavosti zamyšlení nad některými kapitolami z dějin "neúcty" vůči tomuto mučedníkovi  předhusitských Čech, neboť i ty ovlivňovaly minulost naší země a spoluvytvářely dnešek.

 

(smo#2017)