MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC – 9. 6. 2012

MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC – 9. 6. 2012

PROŽIJTE JEDINEČNÉ NOČNÍ PUTOVÁNÍ V RÁMCI MUZEJNÍ NOCI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ.

Muzejní noc vypukne v sobotu 9. června 2012 v 19:00 na II. nádvoří zámku Žerotínů a poté je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, který potrvá až do půlnoci. Již potřetí se město Valašské Meziříčí, spolu s desítkami českých měst a obcí, připojí k festivalu muzejních nocí, který vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR.

Koktejl kultury pro návštěvníky namíchali valašskomeziříčské instituce. Své brány pro tuto noc zcela zdarma otevře Moravská gobelínová manufaktura, městská knihovna v Krásenské radnici, Evangelický kostel, Vrtule - svět her a poznání, Lapidárium Trojice, galerie Sýpka, galerie Kaple, Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských a v přilehlém parku nám noční oblohu přiblíží pracovníci hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

Nově se k tomuto projektu připojila i Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí - Školní ateliérová huť, která představí tradiční výrobu foukaného skla. Sokol Valašské Meziříčí otevře své prostory v rámci oslav uplynutí 150 let od jeho založení. A Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí poodhalí zákulisní prostory v zámku Žerotínů.

Hudebně naladění návštěvníci si můžou na nádvoří zámku Žerotínů poslechnout písně divadla Schod v doprovodu skupiny Droband, mladé kapely Ovoce Lenina nebo Emergency Exit.

Pohodlný přesun mezi jednotlivými budovami vám v letošním ročníku za symbolické jízdné opět umožní silniční vláček.

V průběhu muzejní noci je v informačním centru pro každého připraven muzejníček, do nějž můžete střádat razítka z navštívených organizací. Odevzdané muzejníčky, obsahující všechny razítka, budou na tomtéž místě při zakončení muzejní noci a vystoupení taneční skupiny D-Company při ZUŠ slosovány o 5 vstupenek na letošní Valašský špalíček, 6 volných vstupů do valašskomeziříčské hvězdárny a 3 rodinné vstupenky do Muzea  regionu Valašska, Zámku Kinských.

V informačním centru ve Valašském Meziříčí budou k dispozici programové letáčky.

V mnoha institucích bude připraven doprovodný program pro děti, vezměte tedy i své ratolesti za poznáním a zprostředkujte jim tak nebývalé zážitky z objevování kulturního světa.

 

muzejní noc plakát

 

V Evropě je tradice muzejních nocí již dlouholetá, ale první akce tohoto druhu v naší republice proběhla poměrně nedávno, v roce 2004 v Praze. Záštitu nad všemi akcemi již od druhého ročníku převzala Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem.

Tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. V letošním roce proběhne toto slavnostní zahájení v Novém Jičíně (18. května 2012) a řadu muzejních nocí jako vždy uzavře Pražská muzejní noc (9. června 2012). K tomuto datu budeme prožívat muzejní noc i ve Valašském Meziříčí.

 

Program muzejní noci

 

19:00 Slavnostní zahájení muzejní noci na II. nádvoří zámku Žerotínů.

 

19:00 – 23:30 Meziříčské noční putování na II. nádvoří zámku Žerotínů

 • 19:00 Hudební vystoupení divadla Schod v doprovodu skupiny Droband uvede člen divadelního souboru Jiří Vymětal.
 • 20:00 Vystoupení kapely Ovoce Lenina.
 • 22:30 Vystoupení kapely Emergency Exit.

(Za nepříznivého počasí akce proběhne v prostorách M-klubu)

 

Program Zámek Žerotínů:

 • 19:30 – 23:00 Prohlídka prostor a zákulisí Kulturního zařízení s průvodcem v dobovém kostýmu.
 • V divadelní kavárně promítání filmů o Valašsku s možností občerstvení.

 

Program Galerie Sýpka:

 • Výstava František Matoušek – Dívka s kotvou
 • Výstava Josef Hapka – Malebnost Valašska
 • Výtvarný program pro děti i dospělé.

 

Program Galerie Kaple:

 • 16:00 hodin začátek akce – výstava Kateřina Šedá – č14. Za přítomností autorky.
 • 21:00 hodin začátek akce – výstava Kateřina Šedá - č14. Za přítomností autorky.

 

Program Muzea gobelínů:

 • otevřena galerie s kavárnou do 24 hodin.
 • 21:00 a 22:00 Začátky prohlídek kobercové, restaurátorské a gobelínové dílny (vstup ze vchodu ve dvoře).
 • 23:00 - 23:20 Promítnutí krátkých meziválečných filmů o gobelínce.
 • 19:00 - 23:00 V exteriéru dvora vystaven historický gobelín utkaný v Aubussonu kolem roku 1700.

 

Program v lapidáriu Trojice:

 • Vernisáž výstavy v 17:00 hodin „Cyrilometodějská tradice na Valašsku“
 • Hledání pokladu „Byzantského kupce“

 

Program Muzea regionu Valašsko v zámku Kinských:

 • Prohlídka nové „Hasičské expozice“
 • Lovení „Muzejních bobříků“

 

Program v evangelickém kostele:

 • 22:00 Varhanní hudba – Daniela Valchařová (L. S. Bach a Felix Mendelsohn Bartholdy)
 • Výstava o historii kostela

 

Program Městské knihovny Valašské Meziříčí v Krásenské radnici:

 • Otevřeno od 19:00 do 23:30
 • Hádej, kdo jsem – netradiční literární kvíz pro děti i dospělé, ve kterém ožijí klasikové literatury.
 • Pojďte se bát i smát. Hororové i vtipné klipy o tom, co lze v knihovně zažít.

 

Program Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje v zámeckém parku Kinských:

 • Panelová výstava o historii valašskomeziříčíčských hvězdářů.
 • Po setmění pozorování hvězd.

 

Program ve Vrtuli – svět her a poznání:

 • Pokusy s optickými klamy a iluzemi v interaktivní expozici „Kdo neviděl, neuvěří“.
 • Společenské hry a hlavolamy.
 • Pozor! Vchod zezadu od pošty.

 

Program Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské – školní ateliérová huť:

 • Ukázka ruční výroby foukaného skla.
 • Jedinečná možnost vidět řemeslo, které má na Valašsku dlouholetou tradici.

 

Program T. J. Sokola Valašské Meziříčí:

 • Výstava „150 let v pohybu“.
 • Setkání s kašpárkem, princeznou a dalšími loutkami.
 • Aktivní program pro děti.

 

23:30 Odevzdání a v zápětí slosování muzejníčků o volné vstupenky. (5 vstupenek na letošní Valašský špalíček, 6 volných vstupů do valašskomeziříčské hvězdárny a 3 rodinné vstupenky do Muzea regionu Valašska, Zámek Kinských.)

 

24:00 Uzavření muzejní noci vystoupením taneční skupiny D-Company, při ZUŠ Alfréda Radoka.

 

- jednotlivá zastavení (pořadí si můžete zvolit libovolné)

V průběhu muzejní noci je v informačním centru pro každého připraven muzejníček, do nějž můžete střádat razítka z navštívených organizací. Odevzdané muzejníčky, obsahující všechny razítka, budou na tomtéž místě při zakončení muzejní noci slosovány o 5 vstupenek na letošní Valašský špalíček, 6 volných vstupů do valašskomeziříčské hvězdárny a 3 rodinné vstupenky do Muzea regionu Valašska, Zámek Kinských.