DANA SAHÁNKOVÁ - CAVE BĒSTIĀS

DANA SAHÁNKOVÁ - CAVE BĒSTIĀS

Galerie Kaple představí mladou nadějnou kreslířku Danu Sahánkovou, která má za sebou již nemalé úspěchy.  Diváci budou mít možnost shlédnout převážně velkoformátové kresby,  jejíž typickým poznávacím prvkem je struktura všudypřítomné zvířecí srsti představující chumel lidské, nebo zvířecí smečky. Vernisáž proběhne v pátek 8. února 2013 od 18 hodin, úvodní slovo pronese Jiří Ptáčník a výstava potrvá až do 4. dubna 2013.

 

Dana Sahánková se od počátku soustavně věnuje kresbě s přesahy k objektu. Její tvorba převážně reflektuje symbiózu mezi lidským a zvířecím rodem. Zabývá se fenomény odkazujícími k nejednoznačnosti emocionálního světa a k dešifrování vědomých a podvědomých vrstev lidské psychiky (pocity ohrožení, sounáležitosti, agrese, ženská i mužská specifika).

Její práce na počátku má jasný směr a téma, ale samotné dílo vzniká převážně při procesu kresby, kdy zpětně hledá obsah a sdělení.  V podstatě nechává věci plynout.

Vytváří také objekty, jež vznikly z tendence zhmotnit kresebné pojetí.

Konkrétní inspirací jsou psy a kočky, které autorka dobře zná z prostředí domova. Vytváří převážně monumentální kresby v čisté formě, pracuje s kombinovanou technikou a její typickou texturou na obrazech je zvířecí srst. „Motiv srsti zde funguje jako plazmatická rovina, z níž se rodí nebo v níž mizí živé formy. Skvrny se „samy“ stávají buď zvířaty, nebo předměty. I uvnitř těchto „srstí“ se samovolně rodí další skryté obrazy, které autorka objevuje teprve při práci. Interakce postav, zvířat a předmětů odpovídají interakci „hledaných formátů“, které se skládají do celků (většinou diptychy, triptychy apod.)“, specifikoval její tvorbu Petr Vaňous.

Dana Sahánková absolvovala v letech 2005-2011 pražskou AVU (ateliér kresby Jitky Svobodové). Studijně pobývala na Ecole Nationale Supérieure d´art v Dijonu a poté pokračovala v ateliéru Nová média II Veroniky Bromové (AVU). Patří mezi finalisty Ceny kritiky 2012, kde získala Cenu sympatie diváků.